Wycieczka do Kwidzyna Drukuj

W kwietniu uczniowie klasy III c zostali zaproszeni przez Powiślańską Regionalną Agencję Zarządzania Energią w Kwidzynie na bardzo ciekawą lekcję .Tematyka zajęć dotyczyła promowania odnawialnych źródeł energii czyli źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek a także energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych. Największe emocje wzbudziły przeprowadzone doświadczenia.
Wycieczkę zorganizowano dzięki zaangażowaniu rodziców, szczególnie pani Adriany Dobrzyńskiej.